Novinky

Na této stránce je mnoho odkazů na externí zdroje. Omlouváme se, pokud některé z nich již nejsou funkční. Znamená to, že poskytovatel obsahu, na nějž odkazujeme, danou stránku změnil. Děkujeme za pochopení.

Nejvyšší soud potvrdil přelomový rozsudek OS v Jindřichově Hradci a KS v Českých Budějovicích

Po potvrzení rozsudku Okresního soudu v Jindřichově Hradci Krajským soudem v Českých Budějovicích potvrdil i Nejvyšší soud oprávněnost okamžitého zrušení pracovního poměru na základě hrubého porušení pracovní kázně se zaměstnancem, který zneužíval pracovní počítač.

Citujeme z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16. 8. 2012:

"... je správný i závěr odvolacího soudu, že v projednávané věci provedený důkaz „detailním výpisem aktivit login: XXXXXX, za období 1. 9. 2009 - 30. 9. 2009“ není „nepřípustným“ důkazem; jde o důkaz pořízený v souladu se zákonem (s ustanovením § 316 odst. 1 větou druhou zák. práce). Na tom nemůže nic změnit ani dovolatelem tvrzený rozpor s ustanovením § 316 odst. 2 zák. práce. Uvedené ustanovení v první řadě dopadá toliko na případy zvláštní povahy činnosti zaměstnavatele (což v projednávané věci nebylo ani tvrzeno) a navíc se vztahuje jen na situace, kdy zaměstnanec buď se souhlasem zaměstnavatele používá pro svou osobní potřebu zaměstnavatelovy výrobní a pracovní prostředky (jak shora popsáno), nebo z nějakého důvodu používá u zaměstnavatele své vlastní výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky či telekomunikačního zařízení (vlastní PC, notebook, mobilní telefon, psací stroj apod.) a na všechny předměty a projevy (soukromé povahy) zaměstnance. V projednávané věci se přitom jednalo o kontrolu dodržování zákazu uvedeného v ustanovení § 316 odst. 1 zák. práce, jejíž výkon zákon zaměstnavateli umožňuje, a nikoli o sledování soukromí (soukromých aktivit) zaměstnance; míra zásahu do soukromí žalobce (pokud vůbec nějaká) byla zcela zanedbatelná."

eDetektiv je plně kompatibilní s Windows 8

Systému eDetektiv je připraven pro použití s OS Microsoft Windows 8. Nyní lze tedy pomocí eDetektiva sbírat informace z počítačů vybavených operačním systémem Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X 10.3, 10.4 a 10.5 nebo téměř libovolnou distribucí OS Linux.

Změna sídla společnosti RYANT

Společnost RYANT změnila sídlo, zápis do obchodního rejstříku proběhl ke dni 6. 6. 2012. Nová adresa sídla je:

RYANT, s.r.o.
Pod Křížkem 1757/2a
147 00 Praha 4

Průlomového rozsudku si povšiml i Deník.cz

Potvrzením rozsudku Okresního soudu v Jindřichově Hradci Krajským soudem v Českých Budějovicích se zabývá Deník.cz v článku paní Kateřiny Perknerové.

Průlomový rozsudek potvrzen odvolacím soudem

Rozsudek Okresního soudu v Jindřichově Hradci potvrdil i Krajský soud v Českých Budějovicích, čehož si povšimla i Česká televize v reportáži Aleše Hazuky.

Průlomový rozsudek v oblasti sledování práce na PC

Hospodářské noviny zveřejnily dvojstranu věnující se problematice sledování počítačů zaměstnanců v práci. Impulsem pro takto rozsáhlý elaborát byl průlomový rozsudek Okresního soudu v Jindřichově Hradci, který ve sporu mezi zaměstnancem, s nímž byl pro zneužívání pracovního počítače a pracovní doby zrušen pracovní poměr s okamžitou platností, a zaměstnavatelem, kterým je jeden ze zákazníků společnosti RYANT. K dispozici je na serveru iHned i zkrácená verze článku.

Akvizice 100% společnosti AvalancheNet

K 6.4.2010 se stala společnost RYANT jediným společníkem ve firmě AvalancheNet, s.r.o., která je od svého založení v roce 2004 předním provozovatelem služeb hostované Microsoft Exchange v ČR. Mimo služeb standardního mail hostingu zajišťuje i podporu pro několik set uživatelů zařízení BlackBerry a poskytuje konzultační služby.

eDetektiv je plně kompatibilní s Windows 7

Ke dnešnímu dni byly provedeny finální testy úprav systému eDetektiv pro použití s OS Microsoft Windows 7. Nyní lze tedy pomocí eDetektiva sbírat informace z počítačů vybavených operačním systémem Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista/7, Mac OS X 10.3, 10.4 a 10.5 nebo téměř libovolnou distribucí OS Linux.

Dění na Krajském úřadu kraje Vysočina si povšimly i ČT24 a Nova

Událostí, které nastaly v důsledku auditu pomocí produktu eDetektiv na Krajském úřadu kraje Vysočina, si povšimla i televizní stanice ČT24 v reportáži s názvem Více než čtvrtina úředníků Vysočiny zneužívala v práci internet a rovněž TV Nova v reportáži Úředníci surfovali v práci na internetu, dostali vyhazov.

eDetektiv úspěšný na Krajském úřadu kraje Vysočina

Na základě aplikace služby eDetektiv bude Krajský úřad kraje Vysočina přísně trestat zneužívání pracovní doby. Na webu Krajského úřadu kraje Vysočina to mimo jiného uvedla tisková mluvčí úřadu.

Spuštěn nový web společnosti RYANT SW

Nový web o projektovém řízení a softwarových prostředcích, které s ním souvisí, spustila společnost RYANT SW.

Spuštěna služba eDetektiv onLine

Zejména pro zákazníky s měnším počtem počítačů a pro organizace s mnoha malými pobočkami byla zavedena služba eDetektiv onLine, která umožňuje provedení služby bez nutnosti instalace serveru v lokalitě zákazníka.

Uzavřena smlouva o distribuci software TimeControl mezi RYANT SW a Logiciel HMS Software.

Společnost RYANT SW, s.r.o., se stala distributorem software TimeControl, který je světovým lídrem v oblasti vykazování práce. Více informací již brzy naleznete na webu RYANT SW.

Stěhování brněnské pobočky

Brněnská pobočka společnosti RYANT byla sloučena s centrálou brněnské firmy soLNet, s.r.o., v níž RYANT vlastní 51% podíl. Nová adresa je Šumavská 524/31, 612 54 Brno.

MF Dnes: Úředníci se bojí kontrol

Velmi pěkný a vyvážený článek o auditu na Statutárním městě Ostrava publikovala MF Dnes.

Deník.cz: Audit eDetektiv na radnici odhalil počítačové lenochy

Pan Břetislav Gibas, tajemník ostravského magistrátu, komentoval audit provedený pomocí eDetektiva na ostravském magistrátu.

MF Dnes: Úředníci místo práce hráli, dostali výpověď

Mluvčí ostravského magistrátu sdělila MF Dnes, že pomocí eDetektiva identifikovali na úřadu 145 případů porušení pracovní kázně.

Akvizice 51% ve společnosti soLNet

17.10.2008 byla uzavřena smlouva, na základě níž získala společnost RYANT 51% podíl ve společnosti soLNet, která vznikla v roce 2001 a je dodavatelem komplexních outsourcovaných řešení na bázi OS Linux pro organizace, jako jsou např. AG Foods, ČZ Strakonice, Illusion Softworks, Krajská hygienická stanice JmK, OP Prostějov, Rabat či Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

eDetektiv i na počítačích Apple

eDetektiv je od dnešního dne dostupný i pro počítače platformy Apple, konkrétně dokáže sledovat stanice s operačním systémem Mac OS X 10.3, 10.4 a 10.5.

iDnes.cz: Úřednice trávila polovinu pracovní doby brouzdáním na webu

Internetový portál iDnes.cz píše o nedávno proběhnuvším auditu pomocí eDetektiva na Městském úřadě v Nejdku: "Úřednice trávila polovinu pracovní doby brouzdáním na webu".

iDnes.cz: Za surfování po internetu vás mohou vyhodit z práce

Deník MF DNES a internetový portál iDnes.cz píší mj. o propouštění na Dopravním podniku hl. m. Prahy v článku "Za surfování po internetu vás mohou vyhodit z práce".

Deník.cz: Zábavou na počítači Češi promrhají 75 miliard

V návaznosti na článek o auditu na Dopravním podnku hl. m. Prahy se Deník.cz zabývá otázkou ekonomických dopadů neefektivního využívání pracovní doby v článku "Zábavou na počítači Češi promrhají 75 miliard".

eDetektiv úspěšný na Dopravním podniku hl. m. Prahy

Dalšího významného úspěchu eDetektiva si povšiml Deník.cz, který v článku "Dopravní podnik vyhodil 44 lidí. Hráli hry na počítači." upozornil na audit provedený na Dopravním podniku hl. m. Prahy.

RYANT nabízí Primaveru

Počínaje lednem 2008 začíná společnost RYANT nabízet a implementovat produkt Primavera, který je určen pro zavádění efektivního projektové řízení ve firmách i veřejnoprávních organizacích.

eDetektiv je připraven na Windows Vista

Služba eDetektiv je plně připravena na nasazení v organizacích používajících Windows Vista, a to jak pro účely inventarizace software a hardware, tak i pro účely monitoringu aktivit.

eDetektiv zaujal Ekonoma

Služba eDetektiv zaujala renomovaný ekonomický časopis Ekonom, který vydal hezky napsaný článek "Sleduje vás eDetektiv".

Potíže s hravými úředníky

Lidové noviny zveřejnily velmi hezký článek, který nahlíží na problematiku eDetektiva z velice zajímavého úhlu.

Reportáž TV Nova

Po internetových médiích a novinách se o nasazení RYANT Software Audit na krajských úřadech Moravskoslezského a Středočeského kraje začala zajímat i TV Nova v reportáži věnované sledování zaměstnanců, která byla odvysílána ve hlavních zprávách 23.1.2007.

Článek o RYANT Software Audit v časopisu FORMEN

V letním vydání luxusního časopisu FORMEN vyšel zajímavý článek, kde se mj. autoři pochvalně zmiňují o řešení RYANT Software Audit.