Skupina RYANT

IT řešení

a konzultace

O skupině RYANT

O skupině RYANT

Společnost RYANT, s.r.o., byla založena v roce 2001. Od svého založení se specializuje výlučně na firemní klientelu a poskytuje velmi specifická řešení a konzultace. Díky jedinečné službě eDetektiv drží majoritní podíl na českém trhu v oblasti sledování činnosti na počítačích a zajišťuje konzultační činnost např. v oblastech kontaktních center, síťového dohledu či projektového řízení.

Společnost soLNet se stala členem skupiny RYANT na sklonku roku 2008 na základě odkoupení 51% společenského podílu RYANTem. soLNet je úspěšným poskytovatelem groupwarových produktů a VoIP ústředen na míru pro střední a větší organizace.

V roce 2010 přibyla do skupiny RYANT společnost AvalancheNet, první poskytovatel služeb hostované Microsoft Exchange v České republice. Díky akvizici 100% podílu v této firmě byla skupina RYANT schopna až do konce roku 2020 poskytovat plnou škálu groupwarových služeb, a to i včetně podpory produktů BlackBerry.

RYANT

Od svého založení se specializuje výlučně na firemní klientelu a poskytuje velmi specifická řešení a konzultace.

  • eDetektiv: služba spočívající ve vyhledávání rezerv v oblasti využití fondu pracovní doby a využití SW licencí s přesahem do oblasti legálnosti licencí a bezpečnosti.
  • InChange: služba pronájmu komplexního groupwarového řešení bez nutnosti jakýchkoli implementačních nákladů.
soLNet

soLNet je úspěšným poskytovatelem groupwarových produktů a VoIP ústředen na míru pro střední a větší organizace.

  • AVirCheck: antivirový štít určený pro GNU Linux
  • Hosting: hosting domén, webů, mailových a groupwarových řešení
  • soLNet firewall: bezpečnostní prvek chránící síť před útoky zvenčí, jeho součástí je i proxy server
AvalancheNet

Společnost AvalancheNet se od svého založení specializovala na poskytování služeb hostované Exchange a BlackBerry.

V tomto oboru byl AvalancheNet nejzkušenějším subjektem na českém trhu. V současné době je AvalancheNet nadále poskytovatelem mailhostingových služeb, již ovšem pouze na platformě OS Linux.