soLNet

soLNet

Společnost soLNet vznikla v roce 2001 a od svého vzniku se zabývala výhradně outsourcingem serverů na platformě OS Linux. Jakožto dvorní dodavatel serverových řešení pro moravskou část společnosti Contactel získávala své první zákazníky zejména v oblasti outsourcingu mailserverů, webserverů a fileserverů.

Prvním významným zákazníkem soLNetu se již v roce 2001 stala Státní zemědělská a potravinářská inspekce se sídlem v Brně, pro niž soLNet ve spolupráci s Contactelem realizoval propojení poboček na bázi linuxových serverů vybavených COSA kartami, které zajišťovaly směrování v rámci celé sítě SZPI, lokální distribuci e-mailů a souborů.

Mezi další zákazníky, kteří přibyli v prvních letech existence společnosti soLNet, patřili mj. ČZ Strakonice, Dopravoprojekt, Illusion Softworks, Jimi CZ, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, OP Prostějov či Zdravotní ústav Brno. Ve všech těchto organizacích soLNet řešil převážně problematiku firewallů, poštovních, webových a souborových serverů.

Na základě požadavků ze strany zákazníků byl v roce 2002 zahájen vývoj unikátního systému WebIS, který je v současné době dodáván k většině serverů provozovaných společností soLNet. WebIS je vysoce komplexní webový informační systém, který vedle své původně základní funkce webmailu umožňuje přístup ke všem službám poskytovaným jednotlivými servery, stejně jako ke konfiguracím a administraci systému.

Díky unikátnosti WebISu, která je vedle nadprůměrné schopnosti soLNetu vyřešit sebesložitější technický problém největší devízou společnosti, se portfolio zákazníků postupně rozrostlo např. o společnost Perrigo (dříve Omega Altermed), kde soLNet zajišťuje kompletní outsourcing IT včetně outsourcingu VoIP ústředny, či pojišťovny NN a Uniqua, pro něž soLNet zajišťuje provoz několika tisíc e-mailových schránek. Od roku 2004 začal soLNet spolupracovat se sítí prodejen Orange & Green, která outsourcované servery soLNetu dodala svým více než 60 zákazníkům po celé České republice.

V roce 2005 zahájila společnost soLNet spolupráci s firmou RYANT, s níž společně realizovala mj. kompletní řešení severů pro metropolitní síť Statutárního města Ústí nad Labem, počínaje poštovním serverem až po směrování celé sítě včetně zajištění tzv. Fair-User-Policy. Spolupráce se společností RYANT se postupně prohlubovala, až v roce 2008 vyvrcholila odprodáním 51% podílu ve společnosti soLNet právě tomuto partnerovi.

Společnost soLNet v současné době zajišťuje plný outsourcing více než 160 serverů pro své zákazníky převážně v České republice. Dalších více než 50 serverů dohleduje a zajišťuje pro ně pravidelně profylaxi a upgrady. V oblasti hostingu se jedná zejména o webservery 24.cz, og.cz, resal.cz a několik e-shopů (nabytek.cz, og-shop, obchody.cz atd.). Celkem se společnost soLNet stará o více než 50 serverů s databází PostgreSQL.

Produkty:

 • AVirCheck: antivirový štít určený pro GNU Linux.
 • Hosting: hosting domén, webů, mailových a groupwarových řešení.
 • InChange: komplexní groupwarové řešení.
 • soLNet firewall: bezpečnostní prvek chránící síť před útoky zvenčí, jeho součástí je i proxy server.
 • SpamStop: služba zajišťující ochranu poštovního serveru před spamem a viry.
 • VoiceBox: VoIP ústředna vyvíjená pro použití jak v běžných firmách, tak i pro potřeby kontaktních center či poskytovatelů hlasových služeb.

Nejvýznamnější zakázky:

 • dodávka a údržba 15 serverů pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci;
 • dodávka a správa 15 serverů pro Krajskou hygienickou stanici v Brně;
 • zajištění provozu 12 serverů pro RABAT ČR;
 • poskytování a customizace služby InChange pro NN pojišťovnu (dříve ING) v ČR a na Slovensku;
 • poskytování služby InChange a SpamStop pro ČZ Strakonice;
 • poskytování služby InChange pro OP Prostějov;
 • subdodávka systému soLNet multibox pro více než 40 zákazníků Orange&Green.