RYANT WeightSoft

RYANT WeightSoft

RYANT WeightSoft (RWS) je speciální software určený k zaznamenávání a zpracování dat získaných z libovolné váhy. RWS byl vyvinut primárně pro účely využití v těžebních podnicích, ale díky tradici jeho vývoje, která sahá do roku 2001, a velkému počtu živých instalací je uzpůsoben pro nasazení v libovolném prostředí (zemědělské podniky, skládky, obalovny). RWS je určen pro stanice s operačním systémem Windows 2000 a vyšší. Minimální systémové požadavky pro RWS jsou:

  • PC s procesorem Pentium II, 500 MHz a vyšší,
  • 128 MB operační paměti RAM,
  • volné místo na HDD alespoň 100 MB,
  • operační systém MS Windows 2000 a vyšší.

Typické využití

Základním přínosem RWS je zefektivnění využití vážních systémů tam, kde jsou či mají být používány. Výhodou je existence konektorů a komunikačních prostředků, díky nimž zajišťuje komunikaci mezi váhou a interním systémem zákazníka, např. pro ERP systém SAP, či jinými externími zařízeními (čtečka čárových kódů, semafor). Přímá komunikace s váhou přitom není podmínkou; tam, kde váha neumožňuje elektronické snímání údajů o vážení, je možné v RWS výsledky vážení zaznamenávat i manuálně či prostřednictvím čárových kódů, se kterými RWS samozřejmě rovněž komunikuje. Ve všech případech je ovšem systém schopen vytisknout vícepoložkové vážní lístky, provést fakturaci či vystavit daňový doklad a zaznamenat výsledky do fakturačního, provozního či ERP (Enterprise Resource Planning) systému.

Součástí RWS je databáze dodavatelů a odběratelů, nabídka SPZ vozidel a vleků, identifikace řidiče a materiálu atp. Veškeré údaje o vážení se mohou objevit ve výstupních sestavách a v každém případě se zaznamenávají do vážní knihy, což je databáze všech provedených vážení. Nad takto uloženými daty jsou pak vytvářeny nejdůležitější reporty. Data z ní je možné exportovat v téměř libovolném formátu pro zpracování jiným externím software. Součástí RWS jsou dále výstupní sestavy, které jsou uzpůsobitelné podle konkrétních potřeb zákazníka. Samozřejmostí je v rámci implementace RWS úprava vzhledu výstupních sestav, faktur/daňových dokladů a vážních lístků dle požadavků zákazníka (adresa, kontaktní údaje, číslo účtu, logo firmy atp.). Seznam dodavatelů, odběratelů, SPZ, řidičů atp. zákazník jednoduše udržuje, doplňuje a mění pomocí číselníků.

Obsah číselníků, stejně jako např. sazbu DPH či údaje o zákazníkovi uváděné na fakturách lze měnit pouze na základě oprávnění k administraci systému.

Hlavní přínosy a výhody RWS lze shrnout následovně:

  • Jednoduchost a rychlost nasazení: součástí produktu je velké množství konektorů na různé typy vah, informačních systémů a externích zařízení, jako jsou semafory či čtečky čárových kódů.
  • Flexibilita: díky několikaleté praxi a desítkám instalací dodavatele už téměř nic nepřekvapí. Díky zázemí s více než 10 špičkovými konzultanty je společnost RYANT schopná velmi rychle reagovat na jakékoli speciální přání zákazníka.
  • Efektivita: zjednodušení práce s váhou, zaznamenáváním údajů a jejich archivováním.
  • Pořádek: zlepšení kontroly nad výsledky vážení.

FAQ

Q: Co je to RWS?

A: RWS (RYANT WeightSoft) je software pro obsluhu vážních systémů a jejich integraci s externími zařízeními a  informačními systémy.

Q: Proč software na obsluhu vah?

A: Zejména v případech, kdy je možné data přejímat z váhy elektronicky, je efektivita takového software nasnadě. Všechny úkony (zjištění váhy, její zapsání, zapsání údajů o dodavateli či odběrateli, vystavení faktury/daňového dokladu) jsou prováděny automaticky, což nejen zefektivňuje práci váhaře, ale dává i předpoklad pro jednoduchou kontrolu.

Q: A co když váha není schopna elektronicky komunikovat?

A: I v takovém případě může RWS pomoci, a to zejména ke zlepšení evidence a kontroly výsledků vážení, jakož i při zefektivnění vystavování dokladů (např. přiřazení SPZ vozidla k odběrateli funguje zcela samozřejmě automaticky).

Q: S jakými typy vah umí RWS komunikovat?

A: Software RWS komunikuje téměř se všemi váhami používanými v ČR, které jsou schopny elektronické komunikace. Pokud s některou nekomunikuje, pak jen proto, že RYANT zatím nemá žádného zákazníka, který by takovou váhu měl.

Q: S jakými externími zařízeními spolupracuje RWS?

A: RWS umí komunikovat s různými typy světelného značení (semafory) či čtečkami čárových kódů. Narazí-li společnost RYANT na nové zařízení, pro něž nemá RWS konektor, samozřejmě připraví nový.

Q. S jakými informačními systémy lze integrovat RWS?

A: S každým, se kterým je třeba. Za dobu své existence společnost RYANT dokázala vždy nastavit komunikaci s každým účetním, fakturačním, skladovým či ERP systémem, a to např. včetně systému SAP R/3.