eDetektiv

eDetektiv

eDetektiv je vysoce specifické řešení propojující prvky softwarového, hardwarového a personálního auditu, zaměřené na vyhledávání rezerv v organizacích, zejména pak rezerv v oblastech:

 • Využití fondu pracovní doby: Jedním z primárních cílů služby eDetektiv je detekce činností pracovníků na počítačích, které jsou jednak činnostmi nesouvisejícími s vykonáváním pracovních úkolů, druhak činnostmi vysoce neefektivními.
 • Optimalizace softwarových licencí: Na základě informací o konkrétním využívání konkrétních licencí lze objektivně rozhodovat o platbách za maintenance, stejně jako o nákupech nových licencí.
 • Bezpečnost: Vyhledání potenciálně nebezpečncých aplikací a detekce činností potenciálně narušujících kybernetickou bezpečnost organizace je samozřejmou součástí služby eDetektiv.
 • Legalita: eDetektiv se zaměřuje i na odhalení (potenciálně) nelegálních instalací a nalezení nelegálního obsahu (např. hudba, filmy) uloženého na prostředcích v síti zaměstnavatele.

Morální aspekt

Žádný manažer si nemůže být zcela jist, že jeho zaměstnanci v práci opravdu vždy dělají to, co mají. Platit zaměstnance, který nemá na práci čas, znamená poškozovat organizaci a zprostředkovaně i ostatní (pracující) zaměstnance, mezi které je aktuálně rozpuštěna povinnost „méně aktivního“ kolegu uživit. Mezi každou organizací a jejím zaměstnancem byla uzavřena smlouva. Tyto smlouvy jsou velmi rozdílné (smlouvy pracovní, smlouvy manažerské, smlouvy o služebním poměru atp.), ale všechny se shodují ve dvou bodech: zaměstnavatel je povinen zaměstnanci platit mzdu a zaměstnanec je povinen vykonávat svěřenou práci. Objeví-li se smutný příklad zaměstnavatele, který není schopen platit mzdu, bývají toho plné noviny. Ale co když zaměstnanec nevykonává svou práci? O takových se nepíše ani nemluví, ačkoliv je jich tisícinásobně více než neplatících zaměstnavatelů.

Kontrola zaměstnanců není jen morálním právem, ale morální povinností manažera. A to nejen vůči majitelům, ale i vůči klientům a ostatním zaměstnancům organizace. Čím nekvalitnější zaměstnanci, tím horší výsledky hospodaření pro majitele, tím horší přístup ke klientovi, tím horší podmínky pro pracující zaměstnance. Plnění této povinnosti ovšem není vůbec jednoduché. Tedy alespoň bez eDetektiva, výkonného rádce, který zjistí o pracovním nasazení jednotlivých pracovníků téměř vše od zapnutí počítače po příchodu do práce až po jeho vypnutí při odchodu domů.

Věcný aspekt

Zavolá-li manažer na pomoc eDetektiva, dostane se mu služby, která je v našich zeměpisných šířkách velmi neobvyklá. Přestože eDetektiv je fakticky služba sestávající z poskytnutí výkonného serveru, dobře nainstalovaného software a databáze, nemusí si organizace, která ho zavolala, dělat starosti s žádnými investicemi ani se obávat toho, že v jejím prostředí bude eDetektiv za její peníze tápat. eDetektiv garantuje všem svým klientům, že zahájí sledování zaměstnanců do hodiny od příjezdu – pro tuto jednu jedinou hodinu potřebuje součinnost ze strany některého z IT zaměstnanců klienta. Dále ručí za to, že požadované výsledky opravdu získá, zanalyzuje a předloží – jinak mu klienti nemusí nic platit.

eDetektiv není software, který koupíte a potom, co se vám ho nepodaří nainstalovat, ho provždy schováte do skříně s nápisem „Moje nepovedené nákupy“. Už po pár dnech má eDetektiv zajímavé informace, které zajistí, aby se výlohy spojené s jeho prací jeho klientům rychle vrátily. Zjistí každou nesrovnalost, každé zapnutí počítačové hry, každý přístup na webové stránky nesouvisející s prací, a to stejně dobře jako celkový čas strávený zaměstnancem u jeho počítače. Tyto údaje pečlivě zpracuje a v přehledné formě předloží svému klientovi. Cílem eDetektiva je získání přehledu o času stráveném zaměstnanci prací ve všech aplikacích, které jsou spouštěny na jednotlivých počítačích v rámci organizace. Dojde k odhalení jakéhokoliv použitého programového vybavení bez ohledu na to, zda je instalováno na osobním počítači, serveru nebo dokonce i tehdy, když nevyžaduje instalaci. Detailní analýza odhalí reálnou efektivitu využití fondu pracovní doby i způsoby používání prostředků výpočetní techniky. Klienty eDetektiva nejčastěji zajímá, jak jsou využívány programy:

 • které nejsou určeny pro pracovní účely (hry, hudba, video apod.),
 • nebyly na pracovních stanicích původně instalovány (není na ně zakoupena licence),
 • jsou instalovány, ale nejsou používány (licenci je možné využít na jiném pracovišti nebo ji přestat platit),
 • nejsou v souladu s bezpečnostní politikou organizace (potenciálně nebezpečný software).

Právní aspekt

Dokonce i aktuální zákoník práce, často označovaný jako silně levicový, pamatuje na oblast, která eDetektiva velice zajímá, tj. zneužívání svěřených pracovních prostředků, a to včetně výpočetní techniky. V § 316 se v odstavci 1 doslova píše:

Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.

A nejen to. Kontrolu zaměstnanců považuje tento právní předpis dokonce za výslovnou povinnost vedoucích zaměstnanců. V § 302 je výslovně uvedeno, že vedoucí zaměstnanci jsou mj. povinni:

a) řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky,

b) co nejlépe organizovat práci,

………

f) zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů,

g) zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.

eDetektiv je tedy nejen v souladu se zákonem, ale dokonce má v zákoně přímou podporu (viz rozsudek Nejvyššího soudu).

Zkušenosti eDetektiva

Za svoji kariéru potkal eDetektiv mnoho podivných věcí. Mezi ty nejsmutnější rekordy patří mj.:

 • 46 % pracovní doby hrál v průběhu dvoutýdenního auditu pracovník výrobní firmy Microsoft Solitaire. Hra Microsoft FreeCell ho zaujala o něco méně – za stejné období jejím hraním strávil „jen“ dalších 18 % pracovní doby.
 • Celých 32 hodin v průběhu jediného pracovního týdne (80 % pracovní doby) si pracovnice městského úřadu trénovala strategické myšlení hraním hry Microsoft Age of Empires.
 • Neuvěřitelných 106 % pracovní doby v průběhu měsíčního auditu strávila administrativní pracovnice státní instituce chatováním. eDetektiv doporučuje netrestat, ale léčit.
 • O minimálně 40 % méně zaměstnanců by potřebovala nejmenovaná státní instituce, kdyby její pracovníci využívali fond pracovní doby ve prospěch zaměstnavatele.
 • Jen necelá 4 % pracovní doby prokazatelně odpracoval webmaster velké společnosti z oblasti služeb v průběhu měsíčního auditu; po téměř 45 % pracovní doby měl člověk, který má celý den pracovat s PC, vypnutý počítač.
 • Bezmála 50 % výdajů na licence ušetřil výrobní podnik poté, co na základě měsíčního auditu vytvořil pro konstruktéry pracoviště, na kterém mají možnost pracovat s drahou specializovanou aplikací.
 • Více než 45 % pracovní doby v průběhu jednoho měsíce strávil zaměstnanec státní instituce, velký milovník oveček a dvanáctiletých děvčat, brouzdáním po velmi nevkusných webových stránkách. eDetektiv doporučil nařídit ústavní léčbu.