Groupware

Groupware

Groupware poskytovaný skupinou RYANT:

  • InChange zajišťuje služby poštovního serveru, souborového serveru, intranetu, DMS, firewallu a moderního webového rozhraní pro přístup k aplikacím, které lze přidávat i na míru jednotlivým zákazníkům.
  • VoiceBox je inteligentní VoIP ústředna, kterou lze využít nejen pro interní potřeby organizací, ale rovněž pro podporu kontaktního centra či pro provoz veřejných telefonních sítí.
  • eOutlook je rodina služeb hostované MS Exchange. Vedle standardních možností poštovního serveru umožňuje i využití zařízení BlackBerry či úzkou spolupráci s InChange.