soLNet firewall

soLNet firewall

soLNet firewall

soLNet firewall je zařízení, které zabraňuje toku nežádoucích dat mezi vnitřní sítí (intranetem) a vnější sítí (Internetem).

soLNet firewall přináší nejen nové standardy z hlediska bezpečnosti, ale také způsob, jak ušetřit náklady na provoz Internetu. Ty lze snížit například pronájmem části linky dalším subjektům, omezováním toku dat nebo blokováním nežádoucích stránek. Řešení soLNet firewall obsahuje paketový i aplikační firewall.

Připojení firemní sítě do Internetu pomocí jediné IP adresy: Je možné připojit i několik firemních sítí pomocí jediné IP adresy. V případě použití více než dvou síťových karet je možné datový tok připojených firem úplně oddělit.

Přenosné a domácí počítače ve VPN: Možnost přístupu ke službám na serveru vzdáleně, například z jiné pobočky nebo z notebooku s dynamickou IP adresou. Z pohledu uživatele jsou tedy všechny počítače a jiné zdroje viditelné tak, jako by byl vzdálený počítač připojen do lokální sítě. Komunikace přes Internet přitom probíhá přes vyhrazený port na firewallu a je šifrovaná a komprimovaná.

Ochrana firemní sítě proti útokům z Internetu: Ochrana sítě je samozřejmě primárním posláním firewallu.

Dohled, správa a včasná aktualizace softwaru: Ve většině programů se občas vyskytnou bezpečnostní chyby. Díky sledování novinek a diskuzních fór o bezpečnosti aktualizujeme software dříve, než danou chybu někdo zneužije.

Velmi bezpečné základní nastavení: Firewall není potřeba po instalaci konfigurovat. Jeho výchozí nastavení je maximálně bezpečné pro okamžité uvedení do provozu.

Podpora po telefonu a e-mailu: Náš tým pro technickou podporu je připraven na dotazy ohledně zabezpečení sítě a konzultace ohledně účelnosti nastavení firewallu.

Možná kontrola přístupu uživatelů do Internetu: Skrze transparentní WWW proxy cache server je každý dotaz do Internetu zachycen pomocí firewallu. Administrátor může jednotlivým uživatelům zakazovat přístup na konkrétní místa v Internetu v konkrétní dobu a vytvářet záznamy o přístupech.

Účtování síťového provozu: V případě sdílení internetové přípojky několika subjekty dokáže firewall rozúčtovat cenu za připojení mezi jednotlivé participující subjekty (např. podle objemu stažaných či odeslaných dat, nebo podle šířky využitého pásma či dalšách parametrů a jejich kombinací), a to včetně vystavení a elektronické rozeslání faktur.

Hierarchická struktura sítí: Pomocí stromové struktury sítí je možné jednoduše definovat počítače a skupiny počítačů, pro které se má provádět účtování přenesených dat z a do Internetu.

Přístupová práva k jednotlivým sítím: U každé sítě je možné nastavit uživatele, kteří mohou na síti nastavovat vlastní účtování.

Třídění toků jdoucích z firewallu a z Internetu: Je možné nastavit porty, které jdou z firewallu, ale přitom se započítávají do toku z Internetu, například pro WWW proxy cache.

Nastavení kontroly síťového provozu (QoS): Quality of Services (QoS) umožňuje přidělovat pásmo podle použitého protokolu (např. přednost VoIP před ostatními službami), podle zdrojové IP adresy (přednost některých uživatelů či skupin uživatelů před jinými) či podle cílové IP adresy.

Nastavení zaručeného toku: Na zvolených sítích je možné specifikovat rychlost datového toku do Internetu, z Internetu nebo z firewallu, který bude mít daná síť vždy k dispozici.

Nastavení maximálního toku: Pomocí maximálního toku lze omezit rychlost stahovaní dat z určitých sítí na specifikovanou hodnotu.