Historie skupiny RYANT

Historie skupiny RYANT

Historie skupiny RYANT

Společnost RYANT, s.r.o., vznikla v roce 2001 a ve stejném roce získala svého prvního klíčového zákazníka, Českomoravské štěrkovny, a.s., kterému zajišťuje IT outsourcing a dodávky software na míru. Na základě spolupráce s tímto zákazníkem vytvořila společnost RYANT úzce specializovaný software určený pro elektronické odečítání údajů z vážních systémů a jejich následné zpracování. Tento software od té doby používá početná skupina zákazníků v Čechách a na Slovensku.

V průběhu prvních tří let od svého vzniku rozšířila společnost RYANT svoji nabídku o další systémy, z nichž nejvýznamnějším přírůstkem byl manažerský informační systém pro výrobní podniky. Tento systém určený pro načtení dat z rozličných zdrojů, jejich zpracování, integraci a následný reporting v současné době kromě českých zákazníků používají v různých jazykových mutacích i firmy mimo ČR, mj. i OKSM Opole (Polsko).

Od roku 2003, kdy se aktivity společnosti začaly významnou měrou přesouvat z původně sídelního Znojma do Prahy, se společnost RYANT začala orientovat na dodávky softwarových řešení na míru a konzultací pro největší české společnosti z oblasti telekomunikací a bankovnictví. Po úspěšné spolupráci s alternativními operátory GTS (nyní T-Mobile) a Option One v oblasti produktových konzultací začala společnost poskytovat konzultace v oblasti messagingu a groupware i českému incumbentovi (dříve ČESKÝ TELECOM, nyní O2).

V roce 2004 byla navázána spolupráce s nejvýznamnějším v České republice působícím poskytovatelem informačních systémů pro kontaktní centra, Nextira One Czech (nyni Dimension Data). Naši konzultanti díky této kooperaci získali velké množství zkušeností z organizací, jako jsou Moneta Money Bank (dříve GE Money Bank), Škofin, T-Mobile, O2 a další. Od téhož roku RYANT poskytuje svůj komerčně nejúspěšnější produkt, nyní pod názvem eDetektiv. Díky tomuto unikátnímu produktu drží dominantní postavení na českém trhu systémů pro sledování činnosti uživatelů na počítačích.

V roce 2005 došlo k realizaci prvního většího groupwarového řešení, a to pro společnost Metropolnet (dceřiná firma Statutárního města Ústí nad Labem), kde společnost RYANT zajišťovala kompletní provoz ISP platformy. V témže roce došlo ve firmě k rozsáhlým investicím do vývoje produktů (zejména eDetektiv, eMilka (nyní InChange) a RNA a rovněž v personální oblasti.

Roky 2006 až 2008 byly asi nejúspěšnějším obdobím celé skupiny. V tomto období se významně rozšířila klientela, a to zejména o střední a větší organizace, mezi něž vedle bezmála tisíce komerčních společností mj. patří i více než sto městských úřadů a magistrátů, několik krajských úřadů a ministerstev.

Na sklonku roku 2008 byla provedena akvizice 51% obchodního podílu ve společnosti soLNet, s.r.o., která se zabývá zejména poskytováním služeb v oblasti groupware a správy linuxových serverů.

V roce 2010 se pak skupina rozhodla investovat do rozvoje vlastního know-how i v oblasti software společnosti Microsoft. Tyto snahy vedly k akvizici 100% podílu ve společnosti AvalancheNet, s.r.o., díky níž se skupina RYANT stala univerzálním poskytovatelem groupwarových produktů. Od roku 2012 s ohledem na požadavky zákazníků na rozšíření služby eDetektiv o širší zhodnocení oblasti IT a IT bezpečnosti poskytuje skupina RYANT i bezpečenostní audity v oblasti IT, a to včetně penetračních testů.

V následujících letech proběhla ve skupině konsolidace aktivit všech tří společností a došlo k významnému rozšíření portfolia zákazníků, zejména v oblasti IT auditů a groupware. V tomto období se skupina zaměřovala primárně na zlepšování úspěšných produktů, nikoliv na vývoj nových. A to až do roku 2017, kdy společnost RYANT představila svůj zatím poslední produkt, službu Rozvid. Tato služba je určena k automatizovanému zpracování a vytěžování informací z kamerových záznamů. Ještě v tomtéž roce se prvními zákazníky využívajícími službu Rozvid staly České štěrkovny a FCC (dříve .A.S.A.).